Haapaveden plussat yrityksen toimipaikkana

Ensi kuulemalta Haapavesi ei ehkä kuulosta kaikista houkuttelevimmalta toimipaikalta menestystä tavoittelevalle yritykselle. Haapavedellä on kuitenkin monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvän paikan perustaa yritys. Tähän artikkeliin on koottu pähkinänkuorimaisesti muutamia näistä ominaisuuksista.

Edulliset hinnat

Haapaveden hintataso on monilta osin huomattavasti edullisempi kuin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä tonttien ja toimitilojen vuokrat ovat erittäin korkeita, mikä tekee yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä haastavaa.

Haapavedellä toimitilojen vuokraaminen tai rakennuttaminen on kuitenkin huomattavasti edullisempaa, mikä vähentää yrityksen perustamiskustannuksia. Jos yritys toimii vuokratiloissa, vähentää pienempi vuokra yrityksen kuukausittaisia kustannuksia merkittävällä tavalla.

Erilaiset nettiratkaisut auttavat Haapavedellä toimivaa yrittäjää toimimaan ajasta ja paikasta riippumatta. Jopa kulutusluottojen yhdistäminen ja yrityslainan kilpailuttaminen onnistuvat näppärästi Haapavedeltä käsin netin kautta!

Toimivat elinkeinopalvelut

Haapavedellä on yllättävän toimivat elinkeinopalvelut. Ne pyrkivät varmistamaan, että Haapavedellä on sellaiset puitteet, joissa on mahdollista säilyttää paikkakunnan elinvoima vahvana myös tulevaisuudessa. Elinkeinopalvelut huolehtivat alueen yritysten toimintaedellytyksistä. On tärkeää, että nämä edellytykset toimivat ja että niitä kehitetään koko ajan.

Elinkeinopalvelut huolehtivat myös siitä, että Haapavedellä on saatavilla yritystontteja yritysten käyttöön. Samalla ne pyrkivät huolehtimaan siitä, että Haapaveden vetovoimaisuutta kehitetään jatkuvasti.

Osaavaa työvoimaa voi olla erityisen vaikeaa löytää pieniltä paikkakunnilta ja Haapaveden elinkeinopalvelut pyrkivätkin auttamaan yrityksiä tässä haastavassa tehtävässä.

Ne vastaavat myös Haapaveden matkailutoiminnasta, joka tarjoaa yrityksille arvokkaita mahdollisuuksia. Yksi elinkeinopalveluiden tärkeistä tehtävistä on yritys- ja elinkeinotoiminnan näkyvyyden lisääminen.

Kaiken kaikkiaan Haapaveden elinkeinopalvelut on verkostomainen organisaatio, joka on monessa mukana. Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy on elinkeinopalveluiden keskeinen toimintayksikkö, jonka lisäksi elinkeinopalveluilla on monia verkostokumppaneita, kuten lähialueilla sijaitsevat kehitysyhtiöt, alueella toimivat yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, Haapaveden seudulla toimivat oppilaitokset sekä alueellisesti toimivat päärahoittajat.

Haapavedellä korostetaankin kasvun tietä yrittäjyyteen. Alueella on meneillään useita yrittäjyyttä tukevia hankkeita, joista Kasvun tie yrittäjyyteen -niminen hanke on yksi tärkeimmistä.

Tässä hankkeessa pyritään kehittämään edellytyksiä yrittämiselle Haapavedellä. Erityisesti hankkeessa huomioidaan mikroyritysten kehittämis- ja kasvumahdollisuudet.

Hankkeessa pidetään myös tärkeänä, että tiedotus kohdistuu yrittäjyyden erilaisiin muotoihin ja että alueella järjestetään yhteisölliseen työskentelyyn liittyvää kokeilutoimintaa.

Alueen yrittäjäyhteisön aktivointi nähdään hankkeessa erityisen tärkeänä. Kasvun tie yrittäjyyteen -hanke aloitettiin alueella 1.11.2020. Hankkeen on tarkoitus päättyä joulukuun 2021 lopussa.

Toinen tärkeä alueella toimiva hanke on ULPO-hanke. Tällä hankkeella pyritään helpottamaan ulkomaalaistaustaisten polkua alueelle.

Tavoitteeseen pyritään kokonaiskonseptin avulla, niin sanotulla yhden luukun mallilla, jossa alueen tärkeät toimijat ovat muodostaneet toimivan ja selkeän kokonaisuuden tukemaan ulkomaalaistaustaisten integroitumista alueelle.