B2B tech Haapavedellä

B2B tech on erityisen tärkeää Haapavedellä, sillä pienillä paikkakunnilla on tärkeää luoda yritysten välille verkostoja ja tehdä tiivistä yhteistyötä toisten yritysten kanssa.

Tällaisissa tilanteissa kilpailua tärkeämpää onkin usein voimien, tietotaidon ja resurssien yhdistäminen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. B2B tech muuttaa pelin luonnetta vielä siten, että yritysten välistä toimintaa ja kauppaa voidaan käydä netissä ja erilaisten teknisten innovaatioiden avulla.

Esimerkiksi yritysten verkostodataa voidaan hyödyntää kaupankäynnissä erityisen tehokkaasti uusien innovaatioiden avulla. Näin B2B-toiminnasta tuleekin yhtäkkiä ajasta ja paikasta riippumatonta toimintaa, mikä avaa ovet suurille markkinoille myös pieniltä paikkakunnilta käsin.

Kuinka rakentaa toimiva B2B tech?

Kuinka sitten lähteä rakentamaan toimivaa B2B tech -tilannetta ja mitä asioita tulee erityisesti huomioida, kun tavoitteena on rakentaa toimiva B2B tech -verkosto?

Ensinnäkin tässä tehtävässä vaaditaan vakuuttavia kommunikointitaitoja sekä vankkoja neuvottelutaitoja. On tärkeää osata huomioida kunkin yrityksen tarpeet ja konsultoida jokaista ostoprosessia mahdollisimman tehokkaasti.

Puhuttaessa B2B-toiminnasta puhutaan usein asiantuntijayhteistyöstä, jossa tähdätään kumppanuuteen. Tällainen kumppanuus tuo molemmille osapuolille lisäarvoa. Kumppanuus vaatii kuitenkin toimiakseen suurta luottamusta molemmilta osapuolilta.

Verkostodataa voidaan hyödyntää myös luottamuksen rakentamisprosessissa. Lisäksi se auttaa fokusoimaan myyntiresursseja sekä keskittymään isojen asiakkuuksien luomiseen ja ylläpitoon.

Miksi B2B tech on Haapavedellä tärkeää?

Haapavesi on pieni paikkakunta, josta on pitkät välimatkat moniin Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Tästä syystä pienten paikkakuntien, kuten Haapaveden, yritystoiminnassa on erityisen tärkeää hyödyntää viimeisimpiä teknologian edistysaskeleita.

B2B tech on yksi tällaisista edistysaskeleista, joiden hyödyntämisestä Haapavesi hyötyy erityisen paljon!

Alihankinnat Haapaveden mahdollisuutena

Haapavesi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet alihankintatoiminnalle. Pyhäjoelle on rakentumassa suuri ydinvoimalahanke, jonka työmaa ja alueen toimintaympäristö tarjoavat upeita mahdollisuuksia monen alan alihankkijoille B2B-tyyppisesti.

Projekti etenee kovaa vauhtia ja alityöurakoita voikin kysellä esimerkiksi urakan pääurakoitsijalta Titan2:lta ja Fennovoimalta.

Alihankkijoille on kysyntää hyvin laaja-alaisesti erilaisten palvelujen ja tuotteiden parista. Työmaalla on tarvetta esimerkiksi kuljetus-, autonvuokraus-, asumis- ja vapaa-ajan palveluille. Lisäksi tarvetta on terveyden- ja ruokahuollon palveluille.

Työmaalla tarvitaan myös vuokrattavia työkaluja, laitteita ja koneita. Jos sinulla on kyseisiä tuotteita tai palveluita tarjoava yritys, kannattaa sinun tarjota tuotteitasi tai palveluitasi alihankintana.

Jotta saisit itsellesi mieleisiä alihankintakeikkoja ydinvoimalatyömaalla, tulee sinun herättää luottamusta hanketta vetävissä yrityksissä. Mieti siis tarkkaan, kuinka lähestyt yrityksiä ja mitä haluat heille omasta yrityksestäsi kertoa.

Luo selkeä kuva siitä, miten tuot yritykselle lisäarvoa ja miksi juuri sinut pitäisi valita projektin alihankkijaksi. Toimimalla näiden yritysten kumppanina tuot heille lisäarvoa ja tarjoat arvokkaan panoksen hankkeen toteuttamiseen.