Tyky 50 + hanke

TYKY 50 + HANKE                                      

Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisön kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia ja parantaa näin yrityksen tuottavuutta. Hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntija palveluita koko organisaation työkyvyn parantamiseen. Hankkeen toimenpiteiden tulee olla työllisyyttä, osaamista sekä sosiaalista osallisuutta parantavia.

Hankkeessa voidaan kehittää yrityksessä seuraavia asioita, joilla on suora ja välillinen vaikutus työhyvinvontiin ja tuottavuuteen:

 • Osaaminen ja ammattitaito, toimenpiteena ammatillinen lyhytkestoinen yrityskohtaisesti räätälöity tai useamman yrityksen yhteinen koulutus.
  • huomioiden työnsisällön muutostarve
  • hyödyntäen pitkäaikaisten avainhenkilöiden hiljainen tieto, kokemus, ammattitaito ja sosiaalinen pääoma 
 • johtaminen ja esimiestyö
  • ikäjohtamisen asiantuntijapalvelut
 • työturvallisuus
 • työilmapiiri
  • työilmapiirikartoitukset
  • terveyden ja toimintakyvyn (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) neuvontapalvelut       

Yritykset voivat osallistua yksittäiseen toimenpiteeseen tai pitkäkestoisempaan työhyvinvointia ja tuottavuutta parantavaan prosessiin, jossa järjestetään toimenpiteiden ketju.

Hankkeen toteuttamisalue on Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2015 - 30.4.2018 ja hankkeelle on myennetty EU- ja valtion rahoitusta 500 000 €.                                                      

Lisätietoja

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta: timo.kahkonen@haapavesi.fi, 0400 150 260
Nivala-Haapajärven seutukunta:        markku.mehtala@nihak.fi, 050 339 7723