Seutujen yritysvalmennus

Seutujen Yritysvalmennus ESR-koulutusprojekti

Yritysten henkilöstön osaamisen tason nostamiseen ja yrityskoulutuksiin keskittyvä projekti. Projekti toteutetaan Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Projektin kohderyhmänä ovat kaikki alueen yritysten yrittäjät ja henkilökunta. Projekti toteutetaan 1.5.2011-31.12.2013.

Hankkeella haetaan ratkaisua

  • Yritysten henkilöstön osaamiseen ja tuotantoteknisten ongelmien ratkaisemiseen
  • Yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamisen kohottamiseen
  • Yritysten henkilöstön vienti ja kansainvälistymistaitojen kohottamiseen ja uuden koulutusmallin luomiseen (teoria kotimaassa ja käytäntö ulkomailla)
  • Yritysten tunnettavuuden lisäämiseen
  • Yritysten henkilöstön tietoteknisten taitojen kohottamiseen
  • Yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen
  • Yritysten verkostoitumisen ja yhteistyötahojen toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen
  • Uusiin koulutusmalleihin: hankkeen kautta yritykset, kouluttajat, oppilaitokset, muut hankkeen kanssa yhteistyössä olevat toimijat saavat lisättyä yhteistoimintaa. 

Huom! Koulutukset pyritään järjestämään yrityskohtaisesti

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen laajuuden ja sisällön mukaan. Yrityksen maksuosuus on noin 40 % koulutuksen hinnasta.