Hankkeet

Hankemaailman asiantuntija

Asiantuntijamme suunnittelevat ja tuottavat yhteistyössä yritysten ja rahoittajien kanssa yritysten tarpeisiin räätälöityjä seutukunnallisia ja alueellisia hankkeita. Nämä tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeet voivat olla myös sinun yrityksesi ulottuvilla.

 

PÄÄTTYNEITÄ hankkeita:

Yrittäjärinki 2.0-hanke

Hankkeen tavoitteena oli toimenpiteillään parantaa Ylivieskan ja Haapaveden pien- ja yksinyrittäjien yritysten tuottavuutta työhyvinvoinnin kehittämisen, yhteistoiminnan sekä sosiaalisen median kautta. Hankkeen rahoittavat Rieska Leader ja Keskipiste Leader.

Yrittäjärinki -hankkeen toimintakokonaisuus:

Vertaisryhmäcoaching  - Tukea ja uusia oivalluksia yrittäjän arjen haasteisiin

Yrittäjärinki2.0 tarjosi ammattilaisen luotsaamana vertaiscoaching -ryhmiä yksin- ja pienyrittäjille. Ryhmäcoaching on pienryhmässä (5-8 hlö) toteutettava tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, jossa coach ja ryhmä auttavat jokaista ryhmän jäsentä kehittymään ja hyödyntämään voimavarojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena oli jokaisen ryhmään kuuluvan yksilöllinen oppiminen ja taitojen kehittäminen hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja kokemuksia. Aiheina olivat mm. ajanhallinta ja oman työn organisointi, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, uusien toimintatapojen hakeminen, työn ja vapaa-ajan rajaaminen. 

Sometusta ja Popuptoimintaa – Tiedotuksen, tapahtumien ja yhteistoiminnan uudet ideat nopeasti testiin

Yrittäjärinki2.0 oli mukana vahvistamassa ja monipuolistamassa tiedotus- ja yhteistoimintaa YTEK:n, Haapaveden teknologiakylän yrityspalveluiden ja yritysten välillä sekä tukemassa yritysten yhteistoimintaa tapahtumien, tempausten ja uusien ideoiden eteenpäin viemisessä. Sometusta opitaan ja kokeillaan yhdessä Yrittäjäringin työpajoissa.

 

Tyky 50+ hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisön kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia ja parantaa näin yrityksen tuottavuutta. Hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita koko organisaation työkyvyn parantamiseen. Hankkeen toimenpiteiden tulee olla työllisyyttä, osaamista sekä sosiaalista osallisuuitta parantavia.

  

3D-Tulostus -selvityshanke

Hankkeessa kartoitetaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yritysten ja muiden toimijoiden tuntemusta ja kiinnostusta 3D-tulostuksesta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta 3D-tulostuksen tarjoamista mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan luomisessa, kehittämisessä ja olemassa olevan liiketoiminnan uudistamisessa seutukunnan yrityksissä.

 

BW-Polis

BW-Poliksen tavoitteena on mekaanisesti puuta jalostavien yritysten kannattava kasvu ja uuden yritystoiminnan syntyminen poliksen toiminta-alueella. Tässä tavoitteessa BW-Polis toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Lue lisää

 

 

Fuusio-hanke

Hankkeessa tuotteistetaan yritysneuvontapalvelut, jotta ne voidaan tarvittaessa ulkoistaa. Hanke tähtää yritysneuvontapalveluiden laadun parantamiseen, 
kustannussäästöihin ja palveluiden jatkuvuuteen hankkeista tai kuntien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

 

 

Hynttyyt yhteen

Hynttyyt yhteen on Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien yhteinen kylien kehittämishanke. Hankkeen kohderyhminä ovat Haapaveden ja Oulaisten kylillä toimivat kyläyhdistykset, nuorisoseurat ja muut järjestöt, joilla on potentiaalisia valmiuksia toimia hankkeen yhteistyökumppaneina. Lue lisää

 

Seutujen Yritysvalmennus

Seutujen yritysvalmennus ESR- koulutusprojekti on yritysten henkilöstön osaamisen tason nostamiseen ja yrityskoulutuksiin keskittyvä projekti.