BW-Polis

Tärkeä osa kehittämistoimintaa ovat yrityshautomot, jotka toimivat molempien seutukuntien alueella. Yrityshautomot tukevat puutuotealan yrityksiä niiden kaikissa kehitysvaiheissa.

Puutuoteala on yksi vahvimpia toimialoja alueellamme, ja sillä on hyvät kasvunäkymät. BW-Poliksen toiminta-alueella on noin 80 toimivaa puutuotealan yritystä ja niissä yhteensä noin 1350 työpaikkaa. Näiden yritysten liikevaihto vuonna 2006 oli noin 290 miljoonaa euroa. Yritykset ovat keskittyneet erityisesti huonekalujen ja kiintokalusteiden valmistukseen, sahaukseen ja höyläykseen, puutalojen valmistukseen sekä rakennuspuusepän tuotteiden valmistukseen. Puutuotealan yritykset panostavat korkean teknologian hyödyntämiseen ja se nähdään myös keskeisenä kehittämistarpeena.

Tavoitteina kasvu ja uusi yritystoiminta

Hankkeen tavoitteet

BW-Poliksen tavoitteena on mekaanisesti puuta jalostavien yritysten kannattava kasvu ja uuden yritystoiminnan syntyminen poliksen toiminta-alueella. Tässä tavoitteessa BW-Polis toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys nähdään tärkeinä välineinä kannattavan ja kasvavan yritystoiminnan

Lisätiedot

  • kehityspäällikkö Timo Kähkönen, 0400 150 260, timo.kahkonen(at)haapavesi.fi